Ingredient
 
Ice Age Special Pastes.
 
Paste คือ ส่วนผสมที่เข้มข้นทำมาจากหรือ สกัดจากผลไม้ชนิดนั้น ๆ เพื่อใช้เป็นส่วนผสมในการทำไอศกรีมหรือเค้ก ให้ได้รสชาดที่มาตฐานทุกครั้งและมีรสชาด ที่หอมอร่อยดียิ่งขึ้น อีกทั้งช่วยลดปัญหาของไอศกรีมที่แข็งเกินไป เป็นน้ำแข็งเนื้อไม่เนียน เพราะในส่วนผสมของ Pasteแต่ละชนิดนั้นเป็นสูตรเฉพาะที่ช่วยให้รสชาดและเนื้อไอศกรีมดีขึ้น สามารถใช้ได้ควบคู่กับผลไม้สดหรือทดแทนได้ อีกทั้งยังลดต้นทุนการผลิต
 
Vanilla Paste (02-PV001)
• เพสสำหรับทำไอศกรีม หรือ เค้ก
• มีกลิ่น สีเหลืองนวลอ่อน และรสชาดวนิลา ที่เป็นธรรมชาติ
• ปริมาณการใช้ เพียงผสมวนิลาเพสในเบสนม 20 กรัมต่อเบสนม 1,000 กรัม
• บรรจุ 1.5 กก. และ 6 กก. (ต้นทุนไอศกรีม กก.ละ 8 บาท)
 
 
Tiramisu Paste (02-PT001)
• เพสสำหรับทำไอศกรีม หรือ เค้กทีรามิสุ
• มีกลิ่นหอมของทิรามิสุแท้ สีน้ำตาลอ่อนรสชาดนี้เป็นที่นิยมมากในเจลาโต้
• วิธีทำ ทำเหมือนไอศกรีมทั่วไป และพอไอศกรีมเสร็จออกจากเครื่องโรยผงโกโก้
  เป็นชั้นๆสลับกันไป
• ปริมาณการใช้ เพียงผสมในเบสนม 60-80 กรัมต่อเบสนม 1,000 กรัม
• บรรจุ 1.5 กก. และ 6 กก. (ต้นทุนไอศกรีม กก.ละ 27 บาท)
 
 
Strawberry Paste (02-PS001)
• เพสสำหรับทำไอศกรีมสตรอเบอร์รี่ หรือ เชอร์เบสสตรอเบอร์รี่
• มีเนื้อสตรอเบอร์รี่ เข้มข้น เมื่อทำออกมาเป็นไอศกรีมแล้ว สีรส กลิ่น พอดี
• ปริมาณการใช้ เพียงผสมในเบสนม หรือ เชอร์เบส 80 - 100 กรัมต่อเบสมิกซ์
  1,000 กรัม
• บรรจุ 1.5 กก. และ 6 กก. (ต้นทุนไอศกรีม กก.ละ 36 บาท)
 
 
Blueberry Paste (02-PB001)
• เพสสำหรับทำไอศกรีมบลูเบอร์รี่ หรือ เชอร์เบสบลูเบอร์รี่
• มีเนื้อบลูเบอร์รี่เข้มข้น ทำจากบลูเบอร์รี่แท้ๆ ใช้แทนบลูเบอร์รี่สด เมื่อทำออกมา
  เป็นไอศกรีมหรือเชอร์เบสแล้ว สีรสกลิ่น พอดี
• ปริมาณการใช้ เพียงผสมในเบสนม หรือ เชอร์เบส 80-100 กรัมต่อเบสมิกซ์
  1,000 กรัม
• บรรจุ 1.5 กก. และ 6 กก. (ต้นทุนไอศกรีม กก.ละ 36 บาท)
 
 
Raspberry Paste (02-PR001)
• เพสสำหรับทำไอศกรีมราสเบอร์รี่ หรือเชอเบสราสเบอร์รี่
• ผลิตจากเนื้อราสเบอร์รี่เข้มข้น ทำจากราสเบอร์รี่แท้ๆ ใช้ราสเบอร์รี่สด เมื่อทำออก
  เป็นไอศกรีมหรือเชอร์เบสแล้ว สีรสกลิ่น
• ปริมาณการใช้ เพียงผสมในเบสนม หรือ เชอร์เบส 80 - 100 กรัมต่อเบสมิกซ์
  1,000 กรัม
• บรรจุ 1.5 กก. และ 6 กก. (ต้นทุนไอศกรีม กก.ละ 36 บาท)
 
 
Orange Paste (02-PO001)
• เพสสำหรับทำไอศกรีมส้ม หรือ เชอร์เบสส้ม
• มีรสชาดที่เข้มข้นของส้มอิตาลี่ เมื่อทำออกมาเป็นไอศกรีมแล้ว สีส้มสวย
• ปริมาณการใช้ เพียงผสมในเบสนม หรือ เชอร์เบส 80 - 100 กรัมต่อเบสมิกซ์
  1,000 กรัม
• บรรจุ 1.5 กก. และ 6 กก. (ต้นทุนไอศกรีม กก.ละ 32 บาท)
 
 
Mint Paste (02-PM002)
• เพสสำหรับทำไอศกรีมมิ้นท์ หรือ มิ้นท์ช็อกโกแล็ตชิพ
• มีกลิ่นหอมของมิ้นท์รสชาดสดชื่นเย็นพอดี เป็นที่นิยมมากในร้านอาหารอิตาเลี่ยน
• ปริมาณการใช้ เพียงผสมในเบสนม 20-40กรัมต่อเบสนม 1,000 กรัม
• บรรจุ 1.5 กก. และ 6 กก. (ต้นทุนไอศกรีม กก.ละ 8 บาท)
 
 
Rum Paste (02-PR002)
• เพสสำหรับทำไอศกรีมรัมเรซิ่น
• มีกลิ่นหอมของเหล้ารัม มีส่วนประสมของแอลกอฮอล์ แบบอ่อน ๆ 1% เป็นที่นิยม
• ปริมาณการใช้ เพียงผสมในเบสนม 50-80 กรัมต่อเบสนม 1,000 กรัม
• บรรจุ 1.5 กก. และ 6 กก. (ต้นทุนไอศกรีม กก.ละ 20 บาท)
 
 
Lemon Powder (03-PL001)
• ผงเลมอนสำหรับทำเลมอน เชอเบส
• มีกลิ่นหอมของเลมอนอิตาลีเป็นที่นิยมมากในร้านอาหารอิตาเลี่ยนและเป็นสินค้า
  ขายดีมีรสชาดเปรี้ยวพอดี และมีส่วนผสมของสตาบิไลซ์เซอร์เรียบร้อยแล้วจึงทำให้
  เชอร์เบสเลมอนมีเนื้อเนียนไม่เป็นเกล็ดน้ำแข็ง
• ปริมาณการใช้ เพียงผสมเชอร์เบสมิกซ์ 50-80 กรัมต่อเบสนม 1,000 กรัม
• บรรจุ 1 กก. และ 5 กก. (ต้นทุนไอศกรีม กก.ละ 20 บาท)
 
 
Yogurt Powder (03-PY001)
• ผงโยเกิตสำหรับทำไอศกรีม โยเกิตรสต่าง ๆสำหรับผู้ที่ชื่นชอบโยเกิต
• มีกลิ่นหอมของโยเกิตธรรมชาติเป็นที่นิยมมากในกลุ่มของสาวๆและแม่บ้าน ขายดี  
  มีรสชาดเปรี้ยวพอดี หอมโยเกิตโยเกิต ไอศกรีมมีเนื้อเนียนนุ่ม
• ปริมาณการใช้ เพียงผสมในเบสนม 40 กรัมต่อเบสนม 1,000 กรัม
• บรรจุ 1 กก. และ 5 กก. (ต้นทุนไอศกรีม กก. ละ  18 บาท)
• ขอแนะนำ Topping รสชาติต่างๆที่จะทำให้โยเกิตของคุณมีความหลากหลายมาก
  ขึ้น เพียงราดผสมเล็กน้อยเป็นชั้นๆไปของไอศกรีมโยเกิตของคุณเรามี ท๊อปปิ้ง
  สตรอเบอร์รี่ บลูเบอร์รี่ ราสเบอร์รี่ ที่ผสมเนื้อผลไม้เข้าไปด้วยและรสชาดเข้มข้น
  ขนาด 1 กก. และ 6 กก.
 
 
Chocolate Powder  (03-PC001)
• ผงช็อกโกแลต สำหรับทำไอศกรีม ช็อกโกแลต ต่างๆ
• ช็อกโกแลตที่เข้มข้นมาก มีสีเข้มและรสชาดเข้มข้น
• ปริมาณการใช้ เพียงผสมในเบสนม 80-100 กรัมต่อเบสนม 1,000 กรัม
• บรรจุ 1 กก. และ 5 กก.
 
 
Green tea Powder (03-PG001)
• ผงชาเขียวนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นเนื้อละเอียดมาก
• ชาเขียวที่เข้มข้นมาก มีสีเข้มและรสชาดเข้มข้นขายดีมากในร้านอาหารญี่ปุ่น
• ปริมาณการใช้ เพียงผสมในเบสนม 15-20 กรัมต่อเบสนม 1,000 กรัม
• บรรจุ 250 กรัม  (ต้นทุนไอศกรีม กก.ละ 30 บาท)
 
 
Kiwi Paste (02-PK001)
• ผลิตจากเนื้อกีวี่เข้มข้น ทำจากกีวี่แท้ๆ เมื่อทำออกมาเป็นไอศกรีมหรือเชอร์เบส
  แล้วจะได้สี รส กลิ่น ที่พอดี ได้รสชาติกีวี่แท้ ๆ เพสสำหรับทำไอศกรีมกีวี่
• ปริมาณการใช้ เพียงผสมในเบสนม หรือ เชอร์เบสมิกซ์ 80 -120 กรัมต่อเบสมิกซ์
  1,000 กรัม
• บรรจุ 1.5 กก. และ 6 กก. (ต้นทุนไอศกรีม กก.ละ 32 บาท)
 
 
Peach Paste (02-PP002)
• ผลิตจากเนื้อผลไม้แท้ ได้รสชาดของพีทแท้ ๆ
• ใช้สำหรับเบเกอรี่ได้ ผสมโยเกิตได้ และ ทำเจลาโต้ หรือ เชอร์เบสพีท
• ปริมาณการใช้ เพียงผสมในเบสนม หรือ เชอร์เบส 80 -100 กรัมต่อน้ำ 1,000 ก.
• บรรจุ 1.5 กก. และ 6 กก. (ต้นทุนไอศกรีม กก.ละ 36 บาท)
 
 
Cheese Powder(03-PC002)
• ผงชีสเค้กมีรสชาด และกลิ่นหอม ชีสมาก
• ใช้สำหรับเบเกอรี่ได้ ผสม ไอศกรีม เจลาโต้ เพื่อทำรสชาดชีสเค้กได้
• ปริมาณการใช้ เพียงผสมในเบสนม 30 กรัมต่อนม 1,000 ก.
• บรรจุ 250 กรัม และ 1 กก. (ต้นทุน กก.ละ 45 บาท)
 
Other Special Paste
 
Code
Paste
02-PA001
Amaretto
02-PC001
Croccantinoมะม่วงหิมพาน
02-PH001
Hazelnut
02-PP001
Pistachio
 
Gelato  Base หรือ ผงเจลาโต้ สำเร็จรูป
 
• ผงไอศกรีมสำเร็จรูป (Base) รสชาติเข้มข้นหอมอร่อย สามารถใช้ได้กับ Paste
  ต่าง ๆ สะดวกและรวดเร็วในการทำ เจลาโต้ ง่าย และต้นทุนต่ำ
• 1 ถุง บรรจุ 1.20 กิโลกรัม สามารถผสมกับน้ำสะอาดได้ 2 กก.
• ต้นทุนเบสนม อยู่ที่ 98.46 บาท
• ลังละ 10 ถุง คละรสชาดได้
 
Code
Base
Add with water
02-BW001
White Base 1200g
2000g
02-BC001
Chocolate Base 1200g
2000g
02-BG001
Green tea Base 1200g
2000g
02-BC002
Coffee Base 1200g
2000g
02-BC003
Cheese cake Base 1200g
2000g
02-BY001
Yogurt Base 1200g
2000g
02-BS001
Sherbet Base 1200g
2000g
 
Topping
ใช้สำหรับแต่งหน้าไอศกรีม เค้ก น้ำแข็งไส ราดในไอศกรีม หรือ ผสมเป็นไอศกรีมโยเกิต และชีสเค้กได้ และอื่นๆ ผลิตจากผลไม้สด มีเนื้อผลไม้อย่ในนั้น
 
Code
Topping
02-TS001
Strawberry Topping
02-TB001
Blueberry Topping
02-TR001
Raspberry Topping
 
ขอแนะนำ Stabilizer สารให้ความคงตัว 3 in 1 สำหรับไอศกรีม, เจลาโต้ และ เชอร์เบส
สำหรับท่านที่ทำไอศกรีมเป็นแล้วทำเบสนม เบสเชอร์เบสด้วยตนเอง และไม่ต้องเสียเวลาในการคำนวนสูตรของสารให้ความคงตัวให้ยุ่งยาก อีกทั้งมีคุณภาพที่ทำให้เนื้อไอศกรีมเกาะตัวกันได้ดี เนื้อเนียน อายุการเก็บรักษาได้นาน และราคาต้นทุนไม่แพง เป็นสารให้ความคงตัวสำเร็จรูป แบบ 3 in 1 (Neutro) คุณภาพสูง สะดวก ลดความยุ่งยากในสูตร (ขนาดทดลอง 100 g.)
 
Code/รหัส
Ingredient/
ชื่อวัตถุดิบ
Description/รายละเอียดสินค้า
03-ND001-1
Beginner
Neutro50
(Gelato Mix 50)
สูตร1
ให้ความคงตัวสำเร็จรูปในเจลาโต้ สูตรสำหรับเพิ่มของแข็งให้ไอศกรีมใช้ เพียง 50g/ต่อ Kg
03-NF001-1 Beginner
NeutroFrutta50
(Sherbet Mix 50)
สูตร1
สารให้ความคงตัวสำเร็จรูปในเชอร์เบส/เซอเบส สูตรนี้สำหรับเพิ่มของแข็งให้เชอร์เบส สำการแข็งตัวและเกล็ดน้ำแข็งในเชอร์เบส
ใช้เพียง50g/Kg
03-NF002-2
มาตฐาน
Neutro Formula 10
(Gelato Mix 10)
สูตร2
ให้ความคงตัวสำเร็จรูปในเจลาโต้ สูตรสำหรับสูตรไอศกรีมที่มาตรฐานแล้วใช้ เพียง 10g/ต่อ Kg
03-NF002-2
มาตฐาน
NeutroFrutta 10
(Sherbet Mix 10)
สูตร2
สารให้ความคงตัวสำเร็จรูปในเชอร์เบส/เซอเบส สูตรนี้สำหรับให้เชอร์เบส ที่ใช้เนื้อผลไมม้สดร่วมด้วย หรือ สูตรเชอร์เบสที่มาตรฐานแล้ว ใช้เพียง 10g/Kg
 
Pana up Tiramisu
ผงสำเร็จรูปใน วิปปิ้งครีม ช่วยให้เนื้อวิปปิ้งครีมเค้กเนียนไม่แตกง่ายรสชาดหอมอร่อย ใช้ผสมในวิปปิ้งครีมสดก่อนตี 120 กรัม ต่อวิปปิ้งครีม 1 ลิตร ช่วยเพิ่มรสชาติให้วิปปิ้งครีมหอมอร่อย ไม่ธรรมดา ทำให้เค้ก และวิปปิ้งรสชาดดีขึ้น นุ่มลิ้น เหมาะสำหรับแต่งหน้า ไอศกรีม เค้ก และ เค้กไอศกรีม
02-PU001 Pana up ต่อ กก. บรรจุถุงละ 1 กก.
 
บรรจุภัณฑ์ Packing
 
Packing 1 Kg บรรจุในถุงฟรอย ลังละ 10 ถุง

Packing 6 Kg.
 
Ingredient/รายการวัตถุดิบ
 
Code/รหัส
Ingredient/วัตถุดิบ
Description/รายละเอียดสินค้า
03-WM001
Whole Milk powder (NZ)
หัวนมผง
03-SM001
Skim milk powder (NZ)
หางนมผง
03-DT001
Dextrose
  เด็กโตรส เป็นสารให้ความหวานที่ใช้แทนน้ำตาล
  ให้ความหวานน้อยกว่า ช่วยให้เนื้อเนียนขึ้น
03-MD001
Maltodextin
  เป็นสารให้ความหวานชนิดหนึ่งเนื้อบางเบามาก  
  ช่วยเพิ่มมวลของแข็งมากขึ้น
03-CT001
Citric acid
  ซิตริกสกัดจากมะนาวเพิ่มความเปรี้ยวในเชอร์เบส (อย่างดี)
03-GG001
GurGurm
สารให้ความหนืดthickener ไม่แยกชั้น
03-CA001
Carageenan
สารให้การเกาะตัว คงตัว
03-SC001
Sodium cabernet
สารกันบูด
03-CM001
CMC
สารให้ความคงตัวของไอศกรีม
03-G001
Sherbet Gel
Emulsifier ใส่สำหรับเชอร์เบสช่วยให้เนื้อ
เนียนฟูสวยและเนียมมาก ไม่เยิ้ม 5g/kg
02-AS001
Aroma Strawberry
ใช้แต่งกลิ่นอาหาร ขนม และไอศกรีม
02-AM001
Aroma Mango
ใช้แต่งกลิ่นอาหาร ขนม และไอศกรีม
02-AK001
Aroma Kiwi
ใช้แต่งกลิ่นอาหาร ขนม และไอศกรีม
02-AP001
Aroma Peach
ใช้แต่งกลิ่นอาหาร ขนม และไอศกรีม
02-AB001
Aroma Banana
ใช้แต่งกลิ่นอาหาร ขนม และไอศกรีม
02-AB002
Aroma Blueberry
ใช้แต่งกลิ่นอาหาร ขนม และไอศกรีม
02-AW001
Aroma White Chocolate
ใช้แต่งกลิ่นอาหาร ขนม และไอศกรีม
02-AH001
Aroma Honey
ใช้แต่งกลิ่นอาหาร ขนม และไอศกรีม
02-AR001
Aroma Raspberry (Italy)
ใช้แต่งกลิ่นอาหาร ขนม และไอศกรีม
02-AM002
Aroma Mint
ใช้แต่งกลิ่นอาหาร ขนม และไอศกรีม
02-AH002
Aroma Hazelnut (Italy)
ใช้แต่งกลิ่นอาหาร ขนม และไอศกรีม
02-AP002
Aroma Pistachio (Italy)
ใช้แต่งกลิ่นอาหาร ขนม และไอศกรีม
02-AC001
Aroma Caramel (Italy)
ใช้แต่งกลิ่นอาหาร ขนม และไอศกรีม
02-AA001
Aroma Amaretto (Italy)
ใช้แต่งกลิ่นอาหาร ขนม และไอศกรีม
02-AG001
Aroma Green Apple (Italy)
ใช้แต่งกลิ่นอาหาร ขนม และไอศกรีม
02-AV001
Aroma Vanilla
ใช้แต่งกลิ่นอาหาร ขนม และไอศกรีม
04-CU001
Cup 4oz
ใส่ได้ 1 ลูก มีสีขาว และลายไอซ์เอจ (ไม่รวมฝา)with out lid

04-CU002
Cup 8oz
ใส่ได้ 2-3 ลูก มีสีขาว

04-BI001
04-BI002
ตัวถาด 48บาท
มีฝาปิด
Plastic Container
สามารถบรรจุได้ 3 Kg หรือ 5 ลิตร

04-SC001
Sugar Cone
ใส่ไอศกรีม ได้ 1 scoop

04-WC001
Waffle Cone.
Home Made หอมกรอบอร่อย
ใส่ได้ 2 scoops

04-SC002
Soft Serve Cone

04-BC001
Basket cone
Home Made หอมอร่อยเหมือนคุ้กกี้
ใส่ไอศกรีมได้ตั้งแต่
1 -5 scoop

04-FC001
Fan Cone
04-SP001
Spoons
ช้อนพายเล็ก
 
 
 
 

Tel : 02-170-8640
© 2018 Ice Age Co.,Ltd. All rights reserved.